Om företaget Bokning Kurs/Föreläsning Gästfotografer Shop Fotouppdrag GDPR

Your safety first!

På denna sida kan du se många vackra bilder, ibland kanske på dig själv om du varit inblandad i något av mina fotouppdrag. I enlighet med den nya lagen GDPR (General Data Protection Regulation) som trädde i kraft maj 2018 ändrades reglerna för att fotografera och lagra bilder. En bild som gör att någon kan identifiera dig räknas som identifikationsdata, dvs en bild är data om dig. Av den anledning kan alla som har en webbplats eller databas ansöka om ett utgivningsbevis från ”Myndigheten för press, radio och TV”, för att bli godkända att tex fotografera på en hästtävling eller stadsbilder där även människor finns med.

Vi har ansökt och fått ett sådant bevis godkänt och behöver med andra ord inte göra något mer för att uppfylla kraven för vår verksamhet.

Men för att vara ännu tydligare och även så att ni som antingen anlitat mig för ett fotouppdrag eller om ni själva kanske ser er på någon bild där ni är med ”av misstag” tex på någon tävling jag varit och fotograferat, ska känna er säkra - fyll i formuläret nedan om du godkänner att bilden visas på mina sidor (hemsida, FB, Instagram).

GDPR

Vilka personuppgifter/data om dig pratar vi om?

Framförallt handlar det om bilder från tävlingar/tillställningar och fotoevents som kommer finnas med som bilder på tex min hemsida och i mina sociala flöden såsom Instagram och FB.

Har du personligen anlitat mig som fotograf kommer de personuppgifter som du lämnat till mig då, tex e-post, personnummer och eventuell fakturaadress vara sparad precis som den alltid varit. Vid begäran kan kunden alltid se vilka uppgifter som sparats och ev ändra uppgifter om ni flyttat el bytt mailadress/mobilnummer.

Dessa personuppgifter används för att kunna leverera din produkt samt för att kunna fakturera dig. Dessa personuppgifter sparas inte längre tid än nödvändigt och raderas när de inte längre fyller någon funktion.

Det är endast Ulrika Claeson Månsson, samt revisor, som har tillgång till personuppgifter som har använts för att fakturera er. Inga uppgifter lämnas ut till någon eller något annat.

//

With the new regulation GDPR (General Data Protection Regulation) it will be required for me to get every individuals permission to photograph and store pictures. If you agree to this: fill out the form below.

Namn / Name
Email
Jag låter Ulrika lagra data om mig / I agree to let Ulrika save data about me
Detta låter mig fotografera, lagra och publicera bilder av dig. Även lagra eventuellt bokföringsmaterial om du anlitat mig för betalda fotouppdrag. / This lets me photograph, store and publish pictures of you. Also store possible booking material if you have used me as a photographer.
Ja / Yes
Nej / No
Jag intygar att jag är 18 år eller äldre alternativt har målsmans godkännande / I am 18 years of age or have my guardians acceptance.
Ja / Yes